مسابقه ضیافت الهی

چاپ

بخش مسابقات فرهنگی معاونت فرهنگی ـ اجتماعی برگزار می کند:

مسابقه ضیافت الهی 

8 مسابقه  8 جایزه

فایل صوتی و سوالات را از این اطلاعیه دریافت نموده، پاسخ های خود را تا پایان ماه مبارک رمضان به آدرس:

  shoora91@yahoo. Com   ارسال نمایید. 

 

مسابقه ضیافت الهی -1

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 2)

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 3)

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 4)

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 5)

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 6)

 

مسابقه ضیافت الهی ( شماره 7)