چاپ

 

معاون فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه الزهراس

 سرکار خانم دکتر ندا گُلیجانی مقدم

 

تحصیلات : دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه الزهرا(س)

کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از دانشگاه تهران

کارشناسی الهیات از دانشگاه تهران

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  88213547

تلفن تماس داخلی :   2496

نمابر : 88213547

رزومه:

 

 

معاون مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 

سرکار خانم محبوبه اژدری

                     

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی

پست الکترونیک:    این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم : 88213547

تلفن تماس داخلی :   2496

نمابر :  88213547

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی 

سرکار خانم طاهره حسین زاده

تحصیلات : کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

پست الکترونیک:    این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم : 88213547

تلفن تماس داخلی :   2496

نمابر :  88213547

 

 

" کارشناسان معاونت فرهنگی اجتماعی"

 

کارشناس

سرکار خانم اقبال اصلانی 

                             

 

تحصیلات : کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام از دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز

کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  88056908

تلفن تماس داخلی :  2494

نمابر : 88213547

 


كارشناس سمعی بصری

سرکار خانم زهرا رامتین

تحصیلات: کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر

کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهراس

کاردانی مامایی از دانشگاه سبزوار

پست الکترونیک:  این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم : 85692892

تلفن تماس داخلی : 2892

نمابر : 88213547

 

 

 

كارشناس نظارت وارزیابی

(خبرنگار فرهنگی،رابط خبری روابط عمومی، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی )

سرکار خانم ناديا زرقلمي

تحصیلات :کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم : 85692893

تلفن تماس داخلی :  2893

نمابر :  88213547

 

كارشناس رسانه های دیجیتال

(کارشناس سامانه اطلاع رسانی،کارشناس سایت و پایگاه اطلاع رسانی، رایانه ها و  تبلیغات گرافیکی)

سرکار خانم مريم صمديان

تحصیلات :کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  85692405 , 88625817

تلفن تماس داخلی : 2405

نمابر : 88213547

 

كارشناس مراسم،اردوها ، مسابقات فرهنگی

سرکار خانم زهرا صدری

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه الزهراس

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  88041343 .85692895

تلفن تماس داخلی :  2895

نمابر :  88213547

 

کارشناس جشنواره ها

سرکار خانم فرانک نیسی

تحصیلات :کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  85692488

تلفن تماس داخلی : 2488

نمابر : 88213547

 

كارشناس خانه نشریات دانشجویی

(رابط ستاد حج و زیارت وزارت علوم، مسئول دبیرخانه شورای تعامل دانشجو و دانشگاه)

سرکار خانم زهرا وزيري

تحصیلات : دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی روان شناسی از دانشگاه الزهراس

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  88041343

تلفن تماس داخلی :  2497

نمابر :  88213547

 

كارشناس فعالیتهای سیاسی 

(مسئول دبیرخانه تشکلهای سیاسی ، مسئول دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی)

سرکار خانم طاهره هوشنگی

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دردانشگاه آزاد اسلامی -تهران شمال

کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی

پست الکترونیک : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تماس مستقیم :  85692498

تلفن تماس داخلی : 2498

نمابر : 88213547