چاپ

این کانون با هدف بازشناسی و معرفی مفاخر ایران زمین و تلاش در جهت شناخت هر چه بیشتر تاریخ،طبیعت و فرهنگ این مرزو بوم از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهم فعالیت های کانون :

- برگزاری اولین جشنواره فرهنگ و هنر ایران در آینه نوروز
- بر پایی جشنواره قومیت های ایرانی (فرهنگ ایرانی و خود باوری ملی )در 3 بخش همایش ،کارگاه و نمایشگاه صنایع دستی استانی
- برگزاری کارگاههای مرتبط با اردوهای دانشگاهی
- برگزاری همایش کشوری (ایران سرای من)
- برگزاری سلسله کارگاههای حافظان ایران زمین (در 3دوره)آشنایی تاریخ ،طبیعت و فرهنگ ایران
- برگزاری نمایشگاه غذاهای محلی (غذاهای محلی و اقوام ایران )
- برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان محرم از دیدگاه قومیت های ایرانی
- برگزاری نمایشگاه عکس و صنایع دستی گیلان  
- برگزاری کارگاه های 3روزه نجوم و ایرانشناسی
- برگزاری کارگاههای آموزشی ایرانشناسی