چاپ

این کانون به منظور کمک به ایجاد فضای کتابخوانی جهت ارتقای سطح دانش و اطلاعات در دانشجویان و افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت کتابخوانی ، فعالیت خود را از سال 1391 آغاز نموده است. 

اهداف کانون:

الف.ایجاد فضای کتابخوانی جهت ارتقای سطح دانش و اطلاعات در دانشجویان

ب.افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت کتابخوانی

ج.ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان

د.غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان

ه.بهره گیری از مشارکت دانشجویان در ارتقای فضای فرهنگی دانشگاه

 

فعالیت­های پیشرو کانون:

1.برگزاری مسابقات کتابخوانی

2.برگزاری نمایشگاه کتاب

3.برگزاری کرسی آزاد اندیشی

4.برگزاری کلاس های رمان نویسی

5.سیر مطالعاتی کتب مختلف از قبیل کتب شهید مطهری

6.بازدید از کتاب خانه های مختلف کشور

 

عضویت در کانون:

*عضویت در کانون طبق آیین نامه ی تشکیل کانون های فرهنگی دانشجویان با مراجعه به دفتر کانون و تکمیل فرم عضویت امکان پذیر است.

*لغو عضویت در کانون بر اساس آیین نامه ی تشکیل کانون های فرهنگی دانشجوبان و مطابق آیین نامه ی انضباطی کانون صورت می پذیرد.

*اعضایی که در کمیته هاي کانون فعالیت می نمایند به عنوان اعضاي فعال شناخته شده، از تسهیلات ویژه­اي که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است بهره مند می شوند.