چاپ

 

شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور

نخستین شبکه اجتماعی کتاب در ایران...

در باره کتاب های مورد نظرتان بحث و گفت و گو کنید... همین حالا عضو شوید. www.booki.ir

نهاد کتابخانه های عمومی کشور - اداره کل امور فرهنگی