تقويم فرهنگي
 
 
گزارش فعالیت های فرهنگی سال 1394
 
گزارش فعالیت های فرهنگی سال 1395
 
گزارش فعالیت های فرهنگی سال 1396 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/22
تعداد بازدید:
129
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.