کمیسیون ماده یک ارتقاء اساتید


کمیسیون ماده یک ارتقا اساتید به منظور بررسی فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی جهت ارتقا و تبدیل وضعیت به صورت مستمر هر 14 روز یکبار برگزار می گردد.

اعضا کمیسیون ماده یک ارتقا اساتید:

1. رئیس دانشگاه(رئیس کمیسیون)
2. معاون فرهنگی و اجتماعی( دبیر کمیسیون)
3. معاون آموزشی
4. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
5. یکی از اعضا هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری با تایید رئیس دانشگاه


 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/31
تعداد بازدید:
87
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.