هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی


بر اساس آیین نامه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی هرگونه فعالیت تشکل های اسلامی در هیات 4 نفره بررسی و مصوب می گردد.

اعضای این هیات به شرح ذیل می باشد:

1. رئیس دانشگاه(رئیس هیات)
2. معاون فرهنگی و اجتماعی(دبیر هیات- بدون حق رای)
3. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
4. نماینده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/21
تعداد بازدید:
62
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.