گاهنامه ايما
نام نشريه: ايما
 
صاحب امتياز : بسيج دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول : ساغر عبدالحسيني
سردبير : مطهره‌ ‌حضرتي
سابقه انتشار : 9 سال
بازه زماني انتشار : گاهنامه

اهداف:
♦افزايش بصيرت دانشجويان در زمينه سياسي، فرهنگي، اجتماعي وعلمي
♦تحليل و تبيين وقايع روز كشور
♦اخبار و گزارش اطلاعيه هاي اين تشكل
♦بازگويي مشكلات دانشجويي به مسئولين
♦ايجاد روحيه مطالبه گري، انقلابي گري، استقلال طلبي و توانمندي  در دانش
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
119
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.