فصلنامه صفحه
نام نشريه : صفحه
صاحب امتياز : معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا (س)
مدير مسئول : زهرا فرهادي
سردبير : سيده مريم عظيمي
سابقه انتشار : يكسال
بازه زماني انتشار : فصلنامه

اهداف :
♦ بررسي مسائل روز اجتماعي و فرهنگي از منظرهاي مختلف
♦ معرفي كتاب در زمينه ي موضوعات فرهنگي و اجتماعي
♦ نقد فيلم
♦ مصاحبه با اساتيد صاحب نام دانشگاه
♦ مصاحبه با دانشجويان و انعكاس انتقادات و پيشنهادات آنها در زمينه ي دانشگاه و دولت
♦ معرفي حقوق دانشجويان با توجه به منشور حقوق دانشجويي
♦ برگي از تاريخ و پرداختن به تاريخ معاصر و جنبش هاي مهم دانشجويي
♦ بررسي و واكنش نسبت به يكي از مسائل جاري جامعه
♦ طنز انتقادي در ارتباط با موضوعات اجتماعي و فرهنگي
♦ معرفي چهره ها و تفكرات برتر در ايران
♦ بانوي الزهرايي ، معرفي دانشجويان موفق دانشگاه الزهرا(س)
♦ ريشه يابي تعليمات فرهنگي در متون تاريخي
♦ نگاه ويژه به حقوق و معضلات فرهنگي و اجتماعي زنان
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
103
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.