فصلنامه باژ
نام نشريه: باژ
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول و سردبير: پريسا گاراژيان
سابقه انتشار :3 ماه
بازه زماني انتشار: فصلنامه

اهداف:
♦ معرفي و مصاحبه پيشكسوتان هنر
♦ ارتقاع سطح علمي دانشجويان هنر
♦ معرفي كتاب در حوزه هنر
♦ معرفي و گزارش و نقد نمايشگاه ها و رويداد هاي هنري
♦ معرفي هنرمندان معاصر
♦ چاپ مقالات دانشجويي
♦ معرفي ابزار و متريال هاي جديد در حوزه هنرهاي تجسمي
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
103
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.