فصلنامه چابک


نام نشریه: چابک

صاحب امتیاز؛ انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی علوم ورزشی
مدیرمسئول و سردبیر: فریده مرادی وستگانی
سابقه انتشار: یک سال
بازه زمانی انتشار : فصلنامه

اهداف :
انتشار مقالات علمی و نتایج پژوهشی در زمینه فیزیولوژی ورزشی
کمک به ارتقاء علمی دانشجویان
تقویت مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای دانشجویان
ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین
گسترش خدمت رسانی به پژوهشگران رشته های مرتبط
گسترش اندیشه ها و نتایج نوآوری های پژوهشی در زمینه ی فیزیولوژی ورزشی
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
91
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.