فصلنامه میزان


نام نشریه : میزان

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول : فریناز سادات خطیبی
سردبیر : زینب خسروی
سابقه انتشار: 3 سال
بازه انتشار : فصلنامه

اهداف نشریه :
ارتقاع سطح دانش خوانندگان
آشنا شدن دانشجویان با اساتید هیئت علمی در ضمن مصاحبه با آنها
آگاهی دادن در مورد شاخه های مختلف این رشته و حقوق
فراهم کردن زمینه برای حضور فعال و موثر دانشجویان در ارائه ی مقالات
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
116
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.