فصلنامه انصاف


نام نشریه: انصاف

صاحب امتیاز:انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا«س»
مدیر مسئول: زینب بابایی
سردبیر: فاطمه لباف
سابقه انتشار: 3 سال
بازه انتشار: گاهنامه

اهداف:
بالا بردن سواد حقوقی مخاطبان
استفاده از نظرات حقوقدانان و اساتید برجسته از طریق مصاحبه با ایشان
مطرح نمودن پرونده های کلان در سطح اجتماع ، ارایه و بررسی راهکار های مناسب
ارایه و امکان چاپ مقالات متعدد در زمینه های مختلف حقوقی توسط دانشجویان رشته حقوق
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
97
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.