گاهنامه سلام


نام نشریه : سلام

 صاحب امتیاز: مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول و سر دبیر: نجمه آخوندمکه ئی
سابقه : پاییز 96
بازه زمانی انتشار: : گاهنامه

اهداف:
تحلیل مسائل سیاسی روز ایران و جهان
ملاحظاتی بر مخاطرات محیط زیستی ایران از منظر تاثیر آن بر زیست شهروندان ایرانی
پرداختن به مسئله حقوق زن؛ وضعیت زنان ایرانی و بیم و امید پیشرفت و سکون این قشر
نیم نگاهی به منشور حقوق دانشجویی
برگشتی به وقایع تاریخ معاصر ایران و سرگذشت شخصیت های تاریخی
بررسی تاثیر سیاست گذاری ها بر وضعیت صنفی و رفاهی دانشجویان
تطبیقی بر وضعیت کنونی شهروندان ایرانی با استانداردهای منشور حقوق شهروندی: نقصان ها و دستاوردها
مصاحبه و گفتگو با شخصیت های سیاسی و بررسی وقایع سیاسی از نگاه آن ها
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
102
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.