جشنواره ملی مدیریت پسماند


اولین دوره برگزاری : 1396

دبیر علمی : آقای دکتر فرد دهکردی عضو هیات علمی دانشگاه
دبیر اجرایی: فرانک نیسی، کارشناس فرهنگی

اهداف برگزاری جشنواره: 

1- بالا بردن توجه و حساسیت جامعه به مقوله کم و کیف پسماند
2- ترغیب به ساماندهی و جداسازی پسماند از مبدأ
3- تشویق سازمان های مردمی خیریه، در جهت بهره وری ازپسماند های قابل استفاده.
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
74
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.