جشن دانشجویان جدید الورود دانشگاه الزهرا(س)


هدف: تکریم دانشجو

اولین تا ششمین دوره جشن دانشجویان جدیدالورود: سال 1387 الی 1392
دبیر اجرایی 6 دوره جشن جدیدالورود : نادیا زرقلمی، کارشناس فرهنگی

هفتمین دوره: سال 1393
دبیر اجرایی : زهرا وزیری، کارشناس فرهنگی

هشتمین دوره : سال 1394
دبیر اجرایی : سمانه رشتبر، کارشناس فرهنگی

نهمین دوره برگزاری : سال 1395
دبیر اجرایی: زهرا رامتین، کارشناس فرهنگی

دهمین دوره برگزاری : سال 1396
دبیر اجرایی: فاطمه طاها، کارشناس فرهنگی
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
83
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.