فرآیندهای فرهنگی


فرآیند تأسیس و برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
فرآیند انتصاب اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی
فرآیند برگزاری جلسات دبیران انجمن های علمی دانشجویی
فرآیند ارائه طرح و برگزاری برنامه فرهنگی در انجمن های علمی دانشجویی
فرآیند تشکیل کمیته و جلسات حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی
فرآیند ارائه طرح و برگزاری برنامه فرهنگی در کانون های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی
فرآیند انتخاب دانشجوی عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
فرآیند دریافت مجوز انتشار نشریه دانشجویی
فرآیند درخواست بررسی وضعیت در کمیسیون ماده یک اعضای هیات علمی دانشگاه
فرآیند ثبت رویداد فرهنگی درسایت معاونت فرهنگی واجتماعی
فرآیند ثبت خبر و گزارش برگزاری برنانمه فرهنگی درسایت معاونت فرهنگی واجتماعی
فرآیند فعالیتهای تشکل های اسلامی
فرآیند فعالیت سمعی بصری
فرآیند گزارش نویسی پرتال معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرآیند ثبت نام سفر زیارتی عتبات ویژه دانشگاهیان
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/06
تعداد بازدید:
239
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.