۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
ارتباط با نشریات دانشجویی

مسیر های ارتباط با نشریات دانشجویی
 

شماره

نام نشریه دانشجویی

پست الکترونیک

سایت یا وبلاگ

شبکه اجتماعی داخلی

شبکه اجتماعی خارجی

1         

بیان

http://aubayan.blog.ir

 

2         

بیکران

telegram: @Bkaran_magazine 

Instagram:  @Bkaran_magazine

 

3         

پردازش

Instagram:  @pardazesh_magazine

4         

پیک کتابداری

Kismag.blogfa.com

http://sapp.ir/librarianship_courier : سروش 

telegram: @librarianship_courier

https://www.instagram.com/librarianship_courier/

librarianship_courier

 

5         

حوا

telegram: @havvamag

6          

سای

Saijournalalzahra@gmail.com

telegram: @saimagazine

https://www.instagram.com/saijournal/

 

7         

سرزمین فرهنگ

sarzaminefarhang@Yahoo.com

telegram.me/Sarzaminefarhang

Instagram:  @Farhang96alz

 

8         

سلام مشاور

https://t.me/Salam_Moshaver_Alzahra

 

9         

كيمياگران

https://www.instagram.com/p/BazXbvpFy9s/

 

10     

گام ( روسی )

http://russianalz.blogfa.com/

Instagram: @stepmagazine

https://t.me/joinchat/AAAAAEHtsXhKIhWoyhKbhw

 

تاریخ به روزرسانی:
1397/02/31
تعداد بازدید:
492
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.