گزارش جشن روز روانشناس
1397/03/01
گزارش کارگاه سازه های ماکارونی
1397/03/01
برگزاری نشست ریشه های تحولات اخیر نرخ ارز در ایران
1397/03/01
سخنرانی پدیده شناسی بحران در بازارهای مالی به وسیله ی فیزیک سیستم های پیچیده برگزار شد.
1397/03/01
کرسی آزاد اندیشی نقش فناوری نوین در ایجاد تفاوت و شکاف نسلی در خانواده ها برگزار شد.
1397/02/29
گزارش کارگاه آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه
1397/02/29
پوسترهای برنامه ها
اخبار ویژه /
اخبار تصویری
بزرگداشت روز زمین پاک
 • بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-1بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-1
  بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-1
 • بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-2بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-2
  بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-2
 • بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-3بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-3
  بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-3
 • بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-4بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-4
  بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-4
 • بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-5بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-5
  بزرگداشت روز زمین پاک ـ 2 اردیبهشت 1397 - تاقدیس یاس-5
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.