۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ماهنامه روزنه

نام نشريه : روزنه


صاحب امتياز: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س)
مديرمسول: زينب رستگارپناه
سردبير: ريحانه شيرازي
سابقه انتشار: 12سال
بازه زماني انتشار : گاهنامه

اهداف :
♦  بررسي مسائل اجتماعي با رويكرد صنفي
♦  بررسي مسائل فرهنگي درحوزه ي دانشگاه، جوانان و زنان
♦ آشنايي دانشجويان با مسايل كاربردي درحوزه ي سبك زندگي
♦ ايجاد هويت ملي و مذهبي براي دانشجويان
♦ ايجاد هويت الزهرايي مختص دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) با معرفي تاريخچه، افتخارات و شخصيت هاي برجسته ي دانشگاه الزهرا(س)
♦ آشنايي دانشجويان با حوزه ي رسانه به ويژه سينما
♦ تشويق دانشجويان به امركتابخواني با معرفي كتاب درحوزه هاي مختلف
♦ تلاش جهت ارائه ي الگوي سبك زندگي براي جوانان به ويژه دانشجويان
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
1693
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.