۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
فصلنامه بیکران
نام نشريه: بيكران
صاحب امتياز: انجمن علمي دانشجويي اديان و عرفان دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول : سكينه اصغر پور
سردبير: سكينه اصغر پور
سابقه انتشار : 16 سال
بازه زماني انتشار : فصلنامه
اهداف :
⯇ آشنايي با اديان ابراهيمي و غير ابراهيمي
⯇ ايجاد ديد مثبت نسبت به ديگر اديان و احترام گذاري به آنها در ميان عامه مردم
⯇ايجاد همدلي ميان پيروان اديان مختلف
⯇آشنايي با كتب آسماني و غير آسماني اديان
⯇آشنايي با اصطلاحات عرفاني
⯇معرفي طريقه هاي عرفاني و تفكيك آن از طريقه هاي انحرافي
⯇اطلاعات نو و به روز در رابطه با اين رشته تحصيلي
⯇ارائه سخنراني هاي اساتيد دعوت شده در دانشگاه
⯇معرفي كتاب هاي جذاب و خواندني و تشويق دانشجويان به مطالعه
⯇ ايجاد انگيزه در دانشجويان براي انجام كارهاي پژوهشي
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
1597
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.