۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
فصلنامه دی ان ای DNA
 
 
 نام نشریه : دی ان ای DNA
 
مدیر مسئول: پرستو رضایی
سردبیر: سیده نسیم میربهاری
سابقه : 20 سال
بازه زمانی انتشار : فصلنامه

اهداف :
1- معرفی مفاهیم علم ژنتیک و بیوتکنولوژی
2- کاربردهای علوم ژنتیک و بیوتکنولوژی در صنعت، پزشکی، محیط زیست، کشاورزی، داروسازی و ...
3- معرفی روشها و یافته های جدید دنیای ژنتیک و بیوتکنولوژی
4- معرفی بانکهای اطلاعاتی و مفاهیم بیوانفورماتیک
5- معرفی پایگاههای اطلاعاتی مفید
6- گزارش پژوهشهای عملی برخی دانشجویان دانشکده زیست شناسی

- DNA, scientific magazine,

1- introducing the concepts of genetics and biotechnology,
2- applications of genetics and biotechnology in industry, medicine, environment, agriculture, pharmaceutics and ...
3- reports on the new methods and findings of genetics and biotechnology,
4- introducing the data banks and bioinformatics concepts,
5- introducing useful websites,
6- the reports of some research of the students of biological science faculty.
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
1708
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.