۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
فصلنامه میزان


نام نشریه : میزان

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول : فریناز سادات خطیبی
سردبیر : زینب خسروی
سابقه انتشار: 3 سال
بازه انتشار : فصلنامه

اهداف نشریه :
ارتقاع سطح دانش خوانندگان
آشنا شدن دانشجویان با اساتید هیئت علمی در ضمن مصاحبه با آنها
آگاهی دادن در مورد شاخه های مختلف این رشته و حقوق
فراهم کردن زمینه برای حضور فعال و موثر دانشجویان در ارائه ی مقالات
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
1481
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.