۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
فصلنامه میکروس


نام نشریه : میکروس

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول: فاطمه بردبار
سردبیر: نیلوفر عطایی شرفی
سابقه انتشار: 4 سال
بازه انتشار: فصلنامه

اهداف:
انتشار مقالات علمی و فرهنگی در زمینه دانش زیست شناسی
آشنایی و تقویت دانشجویان با مهارت های آزمایشگاهی
مصاحبه با اساتید برجسته و بهره مندی دانشجویان از تجربیات آنها
معرفی کتاب در زمینه شناسی کاربردی
ذکر خبرهای علمی دنیای زیست شناسی
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
1616
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.