۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
معاونت فرهنگی و اجتماعی:
بیستمین همایش ملی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)
چهارشنبه 20 آذرماه 1398 در دانشگاه الزهرا(س)
به نقل از خانم ضیافت بیاتی کارشناس انجمن های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
 
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،" بیستمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) " را با هدف گرد آوری کارنامه بیست ساله انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) برگزار خواهد کرد.
این همایش با ارسال فراخوان در محورهای زیر آغاز شده است:
• برگزاری همایش ها
• فعالیت های آموزشی
• فعالیت های پژوهشی
• فوق برنامه ها
• مشارکت دانشجویی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها
• حامیان انجمن
• انجمن و سایر انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) و سایر دانشگاه ها
• تعامل انجمن با ادکا و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
مهلت ارسال چکیده مقالات و تجربه ها تا روز دوشنبه 31 مردادماه 1398بود و اعلام نتایج داوری 15 شهریور ماه است.
بیستمین همایش ملی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) روز چهارشنبه 20 آذرماه 1398در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می شود.


راهنمای چکیده مقاله
پست الکترونیکی: Lisa@alzahra.ac.ir

شرکت در این رویداد علمی برای عموم جامعه دانشگاهی الزهرا(س) آزاد است.


تاریخ:
1398/09/20
تعداد بازدید:
750
منبع:
معاونت فرهنگی و اجتماعی- صمدیان
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.