۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
محتوای برنامه فرهنگی
سئوال:لطفا در قسمت ثبت سوال جدید بعد از نوشتن موضوع ویژه نظرسنجی (بالا) ،عدد یک( برای بسیار قوی) تا پنج ( برای بسیار ضعیف) رادر قسمت جواب ارسال فرمایید.

میتوانید در سطر بعد از عدد نیز اگر توضیحی نیاز بود ارائه فرمایید.
پاسخ:
به سوال شما هنوز پاسخی داده نشده
تاریخ:
1397/01/10
تعداد بازدید:
482
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.