۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد

تشكل های اسلامی دانشجویی

شماره

نام تشکل اسلامی

 

پست الکترونیک

سایت یا وبلاگ

شبکه اجتماعی داخلی

شبکه اجتماعی خارجی

1         

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)

http://alzahrabasij.salehin.ir

2         

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)

@anjomanalzahra

3         

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)

@hzrastegar

4         

مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)

www.instagram.com/majma_alzahra

@majma_alzahra

تاریخ به روزرسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
3333
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.